Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że zakończyła się realizacja projektu.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” na podstawie decyzji nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” :zachował trwałość rezultatów od 01.10.2018 r. – 1.10.2020 r. i zachowa trwałość operacji od 22.02.2019 r. – 22.02.2024 r. Projekt dotyczył wzrostu jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowano model współpracy i opracowano zasady funkcjonowania CKZiU.