IMG 0194 D

W dniach 15-19 maja br. odbyła się kolejna zagraniczna wizyta studyjna. Tym razem miejscem docelowym była Dania, która oferuje swoim mieszkańcom wysoki poziom życia, rozwój technologiczny oraz duże nakłady finansowe na edukację, przez co oceniana jest jako jeden z najlepszych krajów w Europie w zakresie wysokiego poziomu kształcenia, zwłaszcza w kwestii szkolnictwa zawodowego.

W wizycie wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pan Tadeusz Sayor, przedstawiciele Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kieleckich szkół zawodowych, lokalnych przedsiębiorców oraz CK Technik.

Celem wizyty była prezentacja funkcjonującego w Danii systemu kształcenia zawodowego oraz jego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy.

logo znaczek kol

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie „Kreatywna Szkoła II”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Informujemy, że w dniu 11 maja 2017 roku Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi do 10 maja br. formularzami konkursowymi postanowiła zakwalifikować do udziału w krajowej wizycie edukacyjnej do Poznania w dniach 24-25 maja br. uczniów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju – 2 uczniów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – 5 uczniów

Serdecznie gratulujemy!

IMG 7720 4

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia br.

 

IMG 1968 male

Zapraszamy uczniów i uczennice uczestniczący w Projekcie pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, kształcące się na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub pokrewnym do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Kreatywna szkoła II” w ramach projektu pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

Konkurs organizowany jest przez lidera projektu, tj. Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej. Nagrodą w konkursie jest udział wkrajowej wizycie edukacyjnej w Poznaniu w dniach 24-25 maja, łącznie z wizytą na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPOWER w dn. 25 maja.

 

Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej;

 

Przedsiębiorcy, samDSC 2816orządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w dniu 11 kwietnia br.

 

1 IMG 1288

 

Z początkiem marca, w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w regionie rozpoczęły się kolejne zajęcia dodatkowe dla uczniów, realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Lidera projektu.

 

IMG 0594 1

W dniach od 5 do 7 kwietnia br. przedstawiciele CK Technik uczestniczyli w trzeciej wizycie studyjnej. Celem wizyty było poznanie sposobów organizacji kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z kluczowymi instytucjami, realizującymi zadania z zakresu kształcenia zawodowego na terenie Poznania, Swarzędza oraz Wrześni.