W grudlogo znaczek kolniu 2017 roku rozpoczęły się pierwsze specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów i uczennic ze szkół województwa świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 Do czerwca 2018 roku, prawie 300 uczniów i uczennic weźmie udział w organizowanych przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, specjalistycznych kursach zawodowych. Rodzaj i tematyka szkoleń została dostosowana do zapotrzebowania uczestników zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów, a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

kartka swiateczna z życzeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo znaczek kolW poniedziałek 18 grudnia w Rytwianach k. Staszowa odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o udzielonym i planowanym wsparciu dla uczniów uczestniczących w projekcie, w tym m.in. o zajęciach dodatkowych, kursach specjalistycznych, wyjazdach na targi krajowe i zagraniczne oraz konkursach dla najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów.

Miło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła VI” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu   "Turystyka zdrowotna i prozdrowotna"

logo znaczek kolMiło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła V” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu   "Nowoczesne Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze"

 Wizyta młodzieży na branżowych targach BLACH-TECH-EXPO

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła”.  Celem przedsięwzięcia była, min. aktywizacja uczniów w obrębie swoich przedmiotów zawodowych, zwiększenie ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy nt. nowoczesnego budownictwa.

 

Firma Nomax 1Małogarzata i Piotr Radziejewscy prowadzi zajęcia zawierające elementy kształcenia dualnego dla uczniów z jędrzejowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. W ramach części praktycznej został zorganizowany wyjazd do Zabrza, gdzie adepci informatyki zwiedzili firmę Elzab S.A. Kształcenie odbywa się w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.