logo znaczek kol

Miło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła IV” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu Zasobooszczędnego budownictwa.

doposażenie 2

Sprzęt o wartości ponad 720 tys. zł trafił do świętokrzyskich szkół w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii doposażyło 16 szkół w sprzęt do praktycznej nauki. Szkoły o kierunkach informatycznych otrzymały sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, drukarki, projektory) o wartości 274 tys. zł. Meble o wartości 74 tys. zł, piece konwekcyjne wraz z akcesoriami (40 tys. zł), drobny sprzęt kuchenny (22 tys. zł) trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych. Ponadto zakupiono sprzęt diagnostyczny do maszyn rolniczych dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa warty blisko 30 tys. zł, wysokociśnieniową aparaturę czyszczącą, pompę grzewczą o wartości 12 tys. zł, mini instalacje OZE o wartości 40 tys. zł - dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dal oraz dalmierze laserowe (8,5 tys. zł) dla kierunku technik budownictwa. Szkoły o kierunkach technik mechatronik doposażono w sprzęt elektryczny, na który składają się wyłączniki, czujniki, tachometry i silniki oraz roboty dydaktyczne o łącznej wartości 71 tys. zł. Szkoła, o kierunku terapeuta zajęciowy doposażony został w manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych i materiały medyczne o wartości 5 tys. zł. Dla szkół zakupiono również elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt kuchenny, telewizor, gaśnice, apteczki pierwszej pomocy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych zgodnych z kierunkami kształcenia o wartości 145 tys. zł.

W tak ważnym dniu w roku szkolnym,
w dniu święta wszystkich nauczycieli,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

  Życzy zespół projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region”

W dniach 8-10 października 2017 r. uczniowie - laureaci konkursu „Kreatywna Szkoła III” wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym z wizytą na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Spożywczego ANUGA Food Fair w Kolonii. 

W czwartek 28 września w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

logo znaczek kolDepartament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła III” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu Nowoczesnego Rolnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić  do udziału w konkursie uczniów, którzy kształcą się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych i są od 2016 roku objęci wsparciem projektowym.

logo znaczek kol

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie „Kreatywna Szkoła III”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Informujemy, że w dniu 18 września 2017 roku Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi do 15 września br. formularzami konkursowymi postanowiła zakwalifikować do udziału w wizycie edukacyjnej na targi branżowe ANUGA 2017 do Kolonii w dniach  8-10 października br. uczniów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu – 2 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 3 uczniów

Do opieki nad uczniami podczas wizyty edukacyjnej na targi branżowe ANUGA 2017 do Kolonii wyznaczono: nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowa, oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie gratulujemy!