Uczniowie o kierunku technik budownictwa z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, biorący udział w projekcie pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region, podczas zajęć praktycznych w ramach kształcenia dualnego.
Uczniowie dzięki zaangażowaniu firmy ADMA Zakład - Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk, zyskali możliwość poznania specyfiki pracy w branży budowlanej, wizytowali zakład, poznali poszczególne jego działy i mogli spróbować swoich sił na poligonie budowlanym.

W ubiegły poniedziałek w ramach projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie o kierunku technik informatyk w ramach kształcenia dualnego wraz z Nomax Małgorzata i Piotr Radziejewscy z Jędrzejowa, odwiedzili firmę ELZAB w Zabrzu.
Przyszli adepci zawodu zyskali tym samym niebywałą szansę poznania firmy - lidera w branży informatycznej.
Dziękujemy Nomax Małgorzata i Piotr Radziejewscy.

Firma Emarkecik.pl z Jędrzejowa zaangażowała się w kształcenie dualne w ramach projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region.
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie o kierunku technik organizacji reklamy mają dzięki temu możliwość podglądania pracy w branży poligraficznej
Dziękujemy!

 

IMG 7912 9

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczył dzisiaj w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przy ul. Zgody 31.

Wizyta była także okazją do przekazania szkole nowoczesnej, multimedialnej klasopracowni językowej, zakupionej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego liderem jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W skład laboratorium fonetycznego wchodzi stanowisko nauczyciela wyposażone w jednostkę centralną z oprogramowaniem oraz komputer, kilkanaście stanowisk uczniowskich ze słuchawkami zintegrowanymi z mikrofonem oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym. Wartość wyposażenia to ponad 14 tys. złotych.

staszów1Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół w Staszowie w dniu 5 czerwca. Wśród uczestników znaleźli się między innymi: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i wiceburmistrz Ewa Kondek, Benedykt Kozieł - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Kaczmarczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sławomir Maj – wicedyrektor Zespołu Szkół w Staszowie oraz Grzegorz Wójcikowski – wicedyrektor Zespołu Szkół w Połańcu.

Polsko-Niemiecka WspPolsko niemiecka wspolpracaółpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły,  do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem  w Europie. Jeden cel”.

Jak się zgłaszać: do 20 września 2017 r. należy przesłać szkic projektu korzystając z formularza zgłoszeniowego. Opis projektu musi być sporządzony w języku polskim i niemiecki.

Najciekawsze projekty, 10 w kategorii "wymiana szkolna" i 10 w kategorii "wymiana pozaszkolna", otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek ryczałtowych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu.

Wszelkie informacje o konkursie, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwa na stronie internetowej PNWM: www.pnwm.org/nagroda

 

 

Krajowa Wizyta Edukacyjna do Poznania

W dniach 24-25 majabr. odbyła się krajowa wizyta edukacyjna do Poznania. Wizyta skierowana była do laureatów konkursu „ Kreatywna Szkoła II” i miała na celu dalszy rozwój ich wiedzy i zainteresowań w zakresie energetyki odnawialnej.

W dniu 24 maja uczniowie  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju razem z ich opiekunami mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu prowadzonego m.in przez pana Romana Długiego, prezesa firmy ASKET, a także zobaczyć w praktyce działanie urządzeń do produkcji brykietów ze słomy i siana, zrębków i drewna kominkowego. Warto zaznaczyć, że firma aktywnie działa na rzecz przygotowania systemowego pakietu rozwiązań  w zakresie wykorzystania biomasy  jako paliwapochodzącego z odnawialnych źródeł energii.