Polsko-Niemiecka WspPolsko niemiecka wspolpracaółpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły,  do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem  w Europie. Jeden cel”.

Jak się zgłaszać: do 20 września 2017 r. należy przesłać szkic projektu korzystając z formularza zgłoszeniowego. Opis projektu musi być sporządzony w języku polskim i niemiecki.

Najciekawsze projekty, 10 w kategorii "wymiana szkolna" i 10 w kategorii "wymiana pozaszkolna", otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek ryczałtowych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu.

Wszelkie informacje o konkursie, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwa na stronie internetowej PNWM: www.pnwm.org/nagroda