Hanower CEBIT 2018

Młodzież z regionu świętokrzyskiego, uczestnicząca w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, wzięła udział w dwudniowej wizycie edukacyjnej do Hanoweru, organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, Lidera Projektu.

Międzynarodowe Targi Logistyki Magazynowania i Transportu MODERNLOG oraz Międzynarodowych Targach 3D SOLUTIONS. 50

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 roku, siedemnastu laureatów XII edycji konkursu „Kreatywna Szkoła”, wzięło udział w organizowanej przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, wizycie edukacyjnej do Poznania. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół zawodowych uczących się na kierunku technik logistyk z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach oraz na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie, Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo Przetwórczego INNOFORM. 15

W dniach 25 – 26 kwietnia 2018 roku, laureaci kolejnej edycji konkursu „Kreatywna Szkoła”, wzięli udział w organizowanej przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, wizycie edukacyjnej do Bydgoszczy. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół zawodowych uczących się na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach oraz na kierunku technik mechatronik z Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych im. E. Kwiatkowskiego w Skarżysku Kamiennej.

Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2018

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła”.

Pierwsze roboty edukaRobot edukacyjny PHOTONcyjne PHOTON do nauki programowania trafiły do szkół zawodowych w Busku-Zdroju, Końskich, Opatowie, Cudzynowicach i Skalbmierzu. Wkrótce otrzymają je wszystkie pozostałe szkoły uczestniczące w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region".

Relacja z przekazania robotów edukacyjnych PHOTON: https://www.facebook.com/itvsejmikkielce/videos/1618525071528722/UzpfSTgxNTc4NzU5NTIyNDYwOToxMTg1NDM3OTM0OTI2MjM4/

Firma FLUID S.A. z Sędziszowa zaangażowała się prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia we współpracy z firmą zostało zrealizowane dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju z kierunku technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

FLUID S.A. jest znanym nie tylko w Polsce, ale i na świecie producentem ekologicznych technologii dla ciepłownictwa i energetyki. Działania w zakresie uwęglania biomasy prowadzone są przez Spółkę od 2005. W tym czasie, wysiłkiem wielu osób, opracowana została unikalna w skali światowej technologia autotermicznej waloryzacji biomasy. Efektem wdrożenia technologii jest Zakład Odzysku Energii, który w trybie ciągłym produkuje „zieloną energię” i biowęgiel FLUID.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami poza ŚZPP Lewiatan są również Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli.  Ma on na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.

W ramac01.Stanowisko tokarki konwencjonalnejh projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan odpowiada za zadanie polegające na włączeniu elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia. W jego ramach firma KH KIPPER z Kajetanowa przeprowadziła kształcenie dla uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Mechatroniocznych ze Skarżyska – Kamiennej z kierunku technik mechatronik.