Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2018

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła”.

Laureaci konkursu to  5 uczniów ze szkół zawodowych uczących się na kierunku technik mechatronik Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych im. E. Kwiatkowskiego w Skarżysku Kamiennej oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku Zdroju, zgodnych z  inteligentnymi i horyzontalnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego – Przemysłem metalowo-odlewniczym oraz Zrównoważonym rozwojem energetycznym. 

Wyróżniona młodzież uczestniczyła w dniach 22-24 kwietnia br. w zagranicznej wizycie edukacyjnej połaczonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle w Hanowerze -  najważniejszej światowej imprezie z zakresu technologii dla przemysłu Hannover Messe 2018. Wyjazd miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w zawodach wpisujących się w inteligentne i horyzontalne specjalizacje regionu. Dzięki udziałowi w targach uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i  bieżącymi oczekiwaniami konsumentów, podnieść swoje kompetencje zawodowe, sprawdzić umiejętności interpersonalno-językowe oraz nawiązać kontakty zagraniczne. Program trzydniowej wizyty obfitował w wiele dodatkowych atrakcji. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wizyta na Uniwersytecie Leibniz Hannower. W programie znalazł się czas na zwiedzanie Hanoweru, w tym ogrodów Harrenhausen, Sprengel Museum, ratusza miejskiego i Hanowerskiego Zoo.

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz  tworzenia i rozwoju CKZiU.