Międzynarodowe Targi Logistyki Magazynowania i Transportu MODERNLOG oraz Międzynarodowych Targach 3D SOLUTIONS. 50

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 roku, siedemnastu laureatów XII edycji konkursu „Kreatywna Szkoła”, wzięło udział w organizowanej przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, wizycie edukacyjnej do Poznania. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół zawodowych uczących się na kierunku technik logistyk z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach oraz na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie, Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

Podczas wizyty młodzież uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który sytuuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych. Głównym celem wizyty było zwiedzanie Wydziału Matematyki i Informatyki, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z ofertą wydziału oraz zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni min. obejrzeć laboratoria komputerowe wyposażone w różnorodny sprzęt. Drugi dzień rozpoczął się wizytą w firmie Wykop Sp. z o.o., która prowadzi polski serwis internetowy. Ideą wykop.pl jest odnajdywanie interesujących informacji w internecie i przedstawianie ich innym użytkownikom. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami i funkcjonowaniem firmy oraz codziennymi obowiązkami wynikającymi z prowadzenia portalu.

Główną atrakcją wyjazdu był udział w Międzynarodowych Targach Logistyki, Magazynowania i Transportu – MODERNLOG oraz Międzynarodowych Targach 3D SOLUTIONS. Wizyta miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych produktów, które przełożą się na jakość dalszej nauki oraz podjętego w przyszłości zatrudnienia. MODERNLOG – targi dedykowane logistyce w przemyśle, były okazją do zapoznania się z bogatą ofertą produktów i prekursorskimi możliwościami branży logistyki, transportu oraz magazynowania w międzynarodowym gronie. 3D SOLUTIONS – targi druku i skanu 3D, gdzie do dyspozycji zwiedzających były: prezentacje drukarek 3D, wydruków, skanerów 3D, konsultacje i możliwość zapoznania się z technologią 3D „na żywo”.

Wizyta edukacyjna do Poznania została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.