Gala podsumowująca realizację projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region rozstrzygnięto konkurs pn. Kreatywni Liderzy2 2

 

18 czerwca br. podczas Gali podsumowującej realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa -Nowoczesny Region”, rozstrzygnięto konkurs pn. „Kreatywni Liderzy”, zorganizowany przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ – Lidera Projektu.

Do udziału w nim zaproszono uczniów i uczennice 28 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, które objęte są wsparciem projektowym i kształcą młodzież na kierunkach zgodnych z branżami wpisującymi się w inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego.

Celem Konkursu była zarówno popularyzacja wśród młodzieży wiedzy, dotyczącej zdobywania umiejętności w zawodach związanych z wybranym kierunkiem nauczania, jak również wyróżnienie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną na rynku pracy. Zespoły projektowe wraz
z opiekunem-nauczycielem, miały za zadanie zaplanować, przygotować i zaprezentować prace konkursowe – autorskie pomysły, na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży związanej z kierunkiem kształcenia.

W I etapie konkursu udział wzięło 10 projektów, nadesłanych przez zespoły uczniów z 8 szkół. Wszystkie prace zakwalifikowane zostały do etapu II i poddane ocenie Kapituły Konkursowej podczas uroczystej Gali, która odbyła się w siedzibie Targów Kielce, w dniu 18 czerwca br.

Wszystkie pomysły zyskały uznanie oceniających i okazały się na tyle innowacyjne, że Kapituła Konkursowa w składzie: dr Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, postanowiła wyróżnić i nagrodzić wszystkie zespoły projektowe oraz przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca i jedno drugie.  Liderzy wszystkich zespołów, odpowiedzialni za pomysł i realizację projektu, otrzymali najnowszej generacji zegarki Smartwatch, a pozostali członkowie zespołów projektowych zostali obdarowani głośnikami bezprzewodowymi JBL. Dodatkowo, takie same głośniki otrzymali Liderzy, Laureaci trzech pierwszych miejsc.

Organizatorzy nagrodzili również wszystkie szkoły biorące udział w konkursie, by docenić ich zaangażowanie i wsparcie dla uczniów przy realizacji nowatorskich pomysłów. Na ręce Dyrekcji szkół przekazano wysokiej klasy aparaty cyfrowe oraz pamiątkowe dyplomy, a trzem szkołom, których uczniowie przygotowali najlepsze prace wręczono szklane statuetki. Dziewięciu Laureatów Konkursu zostało  dodatkowo nagrodzonych udziałem w wizycie edukacyjnej do Frankfurtu, połączonej ze zwiedzaniem Targów motoryzacyjnych w dniach 10-12 września br.

Nagrodzeni Laureaci Konkursu „Kreatywni Liderzy”:

I miejsce:

PROJEKTY
-Projekt „Meet.SB” (wykorzystanie technologii NFC w komunikacjach interpersonalnych): Kamil Matuszewski - Lider zespołu, Piotr Adamus, Sławomir Gwóźdź, Mateusz Kozieł (Grzegorz Ryński, opiekun) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie;

-Projekt „Domowa Frezarka CNC”: Maciej Golis- Lider i pomysłodawca, Oskar Rynkowski (Mariusz Gelar, opiekun) z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Technikum Nr 6 w Skarżysku Kamiennej;    

SZKOŁA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie

II miejsce:

PROJEKT

 „Kolektor słoneczny zabudowany w płycie warstwowej”: Jakub Lis- Lider zespołu, Piotr Wójcik, Mateusz Ciszek, Jakub Bęben (Maria Sroka, opiekun);

SZKOŁA

 Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Technikum Nr 6 w Skarżysku Kamiennej          

III miejsce:

SZKOŁA

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

Wyróżnienia:

  1. Projekt „LastBid.E-commerce-handel elektroniczny jako podstawa nowoczesnej gospodarki”: Patryk Piotrowski-Lider, Bartosz Dula (Małgorzata Urbańska, opiekun) z Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach;
  2. Projekt ”Zasilacz regulowany”: Dariusz Maciejewski-Lider, Krzysztof Gałka;

    Projekt „ Mini Ploter CNC”: Angelika Chojnacka-Liderka, Piotr Guzikowski;

    Projekt „Plecak USB”: Sandra Nizioł – Liderka, Marcin Werstak, Łukasz Magiera;

    Paweł Kartasiński, opiekun wszystkich zespołów projektowych z Zespołu Szkół Technicznych w  

    Skarżysku Kamiennej.

  1. Projekt „Innowacyjne zastosowanie zasobów muzealnych Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku

    Kamiennej przez Terapeutów Zajęciowych do pracy z podopiecznymi”: Justyna Polak-Liderka

    zespołu, Natalia Drożdżał, Tomasz Karpeta, Małgorzata Ślizak (Edyta Tytoń, opiekun) z Centrum

    Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej.

  1. Projekt „Oddrukarka-urządzenie do usuwania tonera”: Konga Wójcicka – Liderka, Kacper

    Cyranowski (Dariusz Granat, opiekun) z Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Projekt „Aplikacja internetowa wspomagająca nauczanie matematyki”: Piotr Kępiński-Lider

    zespołu, Dominik Robak, Maciej Margas, Adrian Dudek (Tomasz Pilarski, opiekun) z Zespołu Szkół

    Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.

 

 

Konkurs „Kreatywni Liderzy” oraz zakup atrakcyjnych nagród dla uczestników, zostały zrealizowane
w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego