W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 

 DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

 1. Blended e-learningowy kurs doradztwa zawodowego dla uczniów – (ŚCDN);
 2. Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla uczniów – (UMWŚ);
 3. Kurs z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej dla uczniów – (UMWŚ);
  1. Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – (UMWŚ);
  2. Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców dla uczniów –(LEWIATAN).
  3. Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla uczniów – (UMWŚ);
  4. Warsztaty kompetencji matematycznych dla uczniów –  (UMWŚ).
  5. Indywidualne specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – (UMWŚ);
  6. Zbiorowe specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów –(UMWŚ);
  7. Płatne praktyki i staże dla uczniów – (ŚCITT);

 

DLA NAUCZYCIELI

 1. Płatne praktyki dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCITT);
 2. Seminaria tematyczne z elementami warsztatowymi dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 3. Warsztaty branżowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 4. Warsztaty z doradztwa zawodowego metodą blended e-learningową dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 5. Doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego –(ŚCDN).
 6. Wizyty studyjne dotyczące kształcenia dualnego – (ŚCDN).

 

Wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki i staże w ramach Projektu będą odbywać się zgodnie z harmonogramem szkoleń/kursów/warsztatów/praktyk/staży (obejmującym liczbę godzin, terminy oraz miejsca zajęć). Harmonogram powstanie po zebraniu grup Uczestników i będzie dostępny w Biurze Projektu Lidera oraz na stronie internetowej Projektu. Szkolenia/kursy/warsztaty odbywać się będą wyłącznie poza godzinami lekcyjnymi, zgodnie z harmonogramem zajęć. Lider Projektu w porozumieniu z Partnerami oraz z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych biorących udział w Projekcie, zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Szkoły uczestniczące w projekcie, w których zostały zrekrutowane grupy szkoleniowe, otrzymają doposażenie pracowni fonetycznych, sal wykładowych i warsztatów zawodowych na kierunkach kształcenia zgodnych z inteligentnymi branżami regionu i indywidualnym zapotrzebowaniem szkoły.