logo znaczek kolMiło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła VII” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu  Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej oraz Branży targowo-kongresowej

Konkurs „Kreatywna szkoła VII” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów,  którzy nagrodzeni zostaną udziałem

w zagranicznej wizycie edukacyjnej do Berlina, w dniach 8-10 marca 2018 roku, połączonej z wizytą na największych Międzynarodowych Targach branży turystycznej ITB Berlin 2018.

Poniżej znajduje się  Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.