logo znaczek kol

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie „Kreatywna Szkoła II”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Informujemy, że w dniu 11 maja 2017 roku Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi do 10 maja br. formularzami konkursowymi postanowiła zakwalifikować do udziału w krajowej wizycie edukacyjnej do Poznania w dniach 24-25 maja br. uczniów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju – 2 uczniów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – 5 uczniów

Serdecznie gratulujemy!

IMG 7720 4

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia br.

 

IMG 1968 male

Zapraszamy uczniów i uczennice uczestniczący w Projekcie pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, kształcące się na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub pokrewnym do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Kreatywna szkoła II” w ramach projektu pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

Konkurs organizowany jest przez lidera projektu, tj. Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej. Nagrodą w konkursie jest udział wkrajowej wizycie edukacyjnej w Poznaniu w dniach 24-25 maja, łącznie z wizytą na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPOWER w dn. 25 maja.

 

Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej;

 

Przedsiębiorcy, samDSC 2816orządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w dniu 11 kwietnia br.

 

IMG 0594 1

W dniach od 5 do 7 kwietnia br. przedstawiciele CK Technik uczestniczyli w trzeciej wizycie studyjnej. Celem wizyty było poznanie sposobów organizacji kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z kluczowymi instytucjami, realizującymi zadania z zakresu kształcenia zawodowego na terenie Poznania, Swarzędza oraz Wrześni.

DSC 2554

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, organów prowadzących, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu włoszczowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Domu Kultury we Włoszczowie w dniu 30 marca.

 

1 IMG 1288

 

Z początkiem marca, w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w regionie rozpoczęły się kolejne zajęcia dodatkowe dla uczniów, realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Lidera projektu.